Jak kandydaci starają się dostać na studia? Analiza strategii kandydatów na wybrane kierunki studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Tomasz Zając

Abstrakt


Proces rekrutacji na studia wyższe jest niezwykle złożony. W jego ramach można wyróżnić kilka gier: uczelnie i wydziały konkurują o kandydatów, kandydaci konkurują o miejsca na studiach itd. Artykuł ma na celu przedstawienie procesu podejmowania decyzji przez kandydatów w procesie naboru na studia. W pierwszej części artykułu przedstawiony został model podejmowania decyzji przez kandydatów. W drugiej natomiast opisane zostały konsekwencje zachowań strategicznych kandydatów. Zgodnie z modelem absolwenci szkół średnich z gorszymi wynikami maturalnymi nie powinni ubiegać się o przyjęcie na kierunki najbardziej popularne. Do określenia, na ile można obserwować zjawisko autoselekcji kandydatów, wykorzystane zostały dane zebrane w czasie rekrutacji na Uniwersytet Warszawski w 2010 roku.

Słowa kluczowe


rekrutacja, kandydaci, decyzje.

Pełny tekst / Download full text:

PDF

Bibliografia


Dixit, A., Skeath, S. 2004. Games of strategy. Nowy Jork: W.W. Norton & Company.

Gale, D., & Shapley, L.S. 1962. College admisions and the stability of marriage. "The American Mathematical Monthly" 69 (1): 9−15.

Jasiński, M. 2009. Decyzje w dużych grupach − gry oceaniczne w naukach społecznych. "Decyzje" 12.

Jasiński, M. i in. 2008. Raport badawczy z pierwszej edycji ogólnouniwersyteckich badań jakości kształcenia na UW. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Jasiński, M. i in. 2009. Raport badawczy z drugiej edycji ogólnouniwersyteckich badań jakości kształcenia na UW. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Jasiński, M. i in. 2010. Raport badawczy z trzeciej edycji ogólnouniwersyteckich badań jakości kształcenia na UW. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Kamiński, M.M. 1998. Strategiczne konsekwencje łączenia się i dzielenia: analiza konsolidacji polskiego systemu partyjnego pomiędzy 1993 a 1997 rokiem. "Studia Socjologiczne" 3.

Kamiński, M.M. 2006. Gry więzienne. Tragikomiczny świat polskiego więzienia. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Komendant−Brodowska, A. 2009. Grzech zaniechania. Świadkowie przemocy szkolnej w perspektywie teorii gier. "Decyzje" 11.

Lalman, D., Oppenheimer, J., Świstak, P. 1994. Formalna teoria wyboru racjonalnego: kumulatywne nauki polityczne. "Studia Socjologiczne" 3−4.

Lissowski, G. 2008. Zasady sprawiedliwego podziału dóbr. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".

Straffin, Ph.D. 2001. Teoria gier. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".

Świtalski, Z. 2005. Optymalny system rekrutacji kandydatów do szkół. "Badania Operacyjne i Decyzje" 3−4: 85−97.

Świtalski, Z. 2008. O kojarzeniu małżeństw i rekrutacji kandydatów do szkół. "Wiadomości Matematyczne" 44: 35−46.

Zając T. 2009. Ankieta rekrutacyjna 2009 r. (wyniki badania). Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Zając, T. 2010. Ankieta rekrutacyjna 2010 r. (wyniki badania). Warszawa: Uniwersytet Warszawski.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


This journal provides immediate open access to its content under the Creative Commons BY 4.0 license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY 4.0 license.