Racjonalne modele rozumowania klinicznego

Wojciech Rutkiewicz

Abstrakt


Debata dotycząca medycyny opartej na dowodach (EBM) w obecnym stanie coraz częściej skupia się na filozoficznych założeniach paradygmatu ogłoszonego w 1992 roku przez Grupę Roboczą EBM. Jednym z obszarów zainteresowania badaczy jest problem rozumowania klinicznego, prowadzącego do wydania diagnozy oraz podjęcia decyzji klinicznej. W polskiej literaturze temat ten wciąż nie doczekał się wyczerpującego zaprezentowania. W niniejszym artykule dokonuję przeglądu modeli rozumowania klinicznego. Zaczynam od debaty o pojęciu racjonalności, w której wyróżniam dwa stanowiska: melioryzm i panglozjanizm. Następnie przechodzę do omówienia trzech typów ujęcia rozumowania klinicznego w perspektywie meliorystycznej. Omówienie modeli rozumowania lekarskiego z perspektywy debaty o racjonalności daje możliwość przyjrzenia się regułom rozumowania przyświecającym decyzjom klinicznym, co może mieć ciekawe konsekwencje badawcze i edukacyjne.

Słowa kluczowe


medycyna oparta na dowodach, diagnoza, rozumowanie, racjonalność, melioryzm

Pełny tekst / Download full text:

PDF

Bibliografia


Andersen, H. (2012). Mechanisms: what are they evidence for in evidence-based medicine? Journal of Evaluation in Clinical Practice, 18, 992–999.

Ashby, D. (2006). Bayesian Statistics in medicine: A 25 year review. Statistics in Medicine, 25, 3589–3631.

Ashby, D., Smith, M.F.A. (2000). Evidence-based medicine as Bayesian decision-making. Statistic in Medicine, 19, 3291–3305.

Bailey, L. (2010). Strategies for Decreasing Patient Anxiety in the Perioperative Setting. AORN Journal, 92(4), 445–457.

Basinga, P., Moreira, J., Bisoffi , Z., Bisig, B., van den Ende, J. (2007). Why Are Clinicians Reluctant To Treat Smear-Negative Tuberculosis? An Inquiry about Treatment Thresholds in Rwanda. Medical Decision Making, 27, 53–60.

Bekker, L.H. (2009). Using decision-making theory to inform clinical practice. W: Edwards, A., Glyn, E. (red.), Shared Decision-Making in Health Care (45–52). Oxford: Oxford University Press.

Cahan, A., Dilon, G., Manor, O., Paltiel, O. (2003). Probabilistic reasoning and clinical decision-making: do doctors overestimate diagnostic probabilities? QJM: Monthly Journal of the Association of Physicians, 96, 763–769.

Campitelli G., Gobet, F. (2010). Herbert Simon’s Decision-Making Approach: Investigation of Cognitive Processes in Experts. Review of General Psychology, 14(4), 354–364.

Cartwright, N. (2007). Are RCTs the Gold Standard? BioSocieties, 2, 11–20.

Cartwright, N. (2011). A philosopher’s view of the long road from RCTs to effectiveness. The Lancet, 377, 1400–1401.

Cartwright, N., Munro, E. (2010). The limitations of randomized controlled trials in predicting effectiveness. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 16, 260–266.

Charlton, G.B., Miles, A. (1998). The rise and fall of EBM. QJM: Monthly Journal of the Association of Physicians, 91, 371–374.

Cheeseman, P. (1985). In Defense of Probability. Proceedings of the 9th international joint conference on Artifi cial intelligence, 2, 1002-1009.

Concato J., Shah, N., Horwitz, I.R. (2000). Randomized, controlled trials, observational studies and the hierarchy of research designs. The New England Journal of Medicine, 342(25), 1887–1892.

Corallo, N.A., Croxford, R., Goodman, C.D., Bryan, L.E., Srivastava, D., Stukel, A.T. (2014). A systematic review of medical practice variation in OECD countries. Health Policy, 114, 5–14.

Corner, A., Hahn, U. (2013). Normative theories of argumentation: are some norms better than others? Synthese, 190, 3579–3610.

Croskerry, P. (2002). Achieving Quality in Clinical Decision Making: Cognitive Strategies and Detection of Bias. Academic Emergency Medicine, 9(11), 1184–1204.

Davidoff, F. (1999). Standing Statistics Right Side Up. Annals of Internal Medicine, 130(12), 1019–1021.

Deeks, J.J., Altman, G. D. (2004). Diagnostic tests 4: likelihood ratios. British Medical Journal, 329, 168–169.

Djulbegovic, B., Elqayam, S. (2017). Many faces of rationality: Implications of the great rationality debate for clinical decision-making. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 23, 915–922.

Djulbegovic, B., Elqayam, S., Dale, W. (2018). Rational decision making in medicine: Implications for overuse and underuse. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 24, 655–665.

Djulbegovic, B., Elqayam, S., Reljic, T., Hozo, I., Miladinovic, B., Tsalatsanis, A., Kumar, A., Beckstead, J., Taylor, S., Canon-Bowers, J. (2014). How do physicians decide to treat: an empirical evaluation of the threshold model. BMC Medical Informatics and Decision Making, 14(47).

Djulbegovic, B., Ende van den, J., Hamm, R., Mayrhofer, T., Hozo, I., Pauker, S. (2015). When is rational to order a diagnostic test, or prescribe treatment: the threshold model as an explanation of practice variation. European Journal of Clinical Investigation, 45(15), 485–493.

Djulbegovic, B., Hozo, I., Mayrhofer, T., Ende van den, J., Guyatt, G. (2019). The threshold model revisited. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 25, 186–195.

Domurat, A., Zieliński, T. (2013). Niepewność i niejasność jako uwarunkowania decyzji ekonomicznych. Decyzje, 20, 21–47.

Duggan, F.P. (1992). Time to abolish “gold standard”. British Medical Journal, 304, 1568–1569.

Dutt, A.K., Stead, W.W. (1994). Smear-Negative Pulmonary Tuberculosis. Seminars in Respiratory Infections, 9(2), 113–119.

Edwards, F.W.A. (1974). The History of Likelihood. International Statistical Review, 42(1), 9–15.

Eisenberg, M.J., Hershey, C.J. (1983). Derived Thresholds: Determining the Diagnostic Probabilities at Which Clinicians Initiate Testing and Treatment. Medical Decision Making, 3 (2), 155–168.

Elqayam, S., Evans, S.J. (2011). Subtracting “ought” from “is”: Descriptivism versus normativism in the study of human thinking. Behavioral and Brain Sciences, 34, 233–290.

Elqayam, S., Evans, S.J. (2013). Rationality in the new paradigm: Strict versus soft Bayesian approaches. Thinking & Reasoning, 19, 453–470.

Elstein, S.A. (1999). Heuristics and Biases: Selected Errors in Clinical Reasoning. Academic Medicine, 74(7), 791–794.

Evans, S.J. (2003). In two minds: dual-process accounts of reasoning. TRENDS in Cognitive Sciences, 7(10), 454–459.

Evans, S.J., Stanovich, E.K. (2013). Dual-Process Theories of Higher Cognition: Advancing the Debate. Perspectives on Psychological Science, 8, 223–241.

Fava, A.G. (2017). Evidence-based medicine was bound to fail: a report to Alvan Feinstein. Journal of Clinical Epidemiology, 84, 3–7.

Gajewski, P., Jaeschke, R., Brożek, J. (red.). (2008). Podstawy EBM, czyli medycyny opartej na danych naukowych: dla lekarzy i studentów medycyny. Kraków: Medycyna Praktyczna.

Gigerenzer, G. (1996). On Narrow Norms and Vague Heuristics: A Reply to Kahneman and Tversky. Psychological Review, 103(3), 592–596.

Goldenberg, J.M. (2006). On evidence and evidence-based medicine: Lessons from the philosophy of science. Social Science & Medicine, 62, 2621–2632.

Golik, J. (2016). Krótka historia paradoksu petersburskiego i jego wczesnych rozwiązań. W: Garnek, J. (red.), Oblicze 2016 (65–76), Poznań: Koło Naukowe Matematyków UAM.

Goodman, N.S. (1999). Toward Evidence-Based Medical Statistics. 1: The P Value Fallacy. Annals of Internal Medicine, 130(12), 995–1004.

Goodman, N.S. (1999). Toward Evidence-Based Medical Statistics. 2: The Bayes Factor. Annals of Internal Medicine, 130(12), 1005–1013.

Grimes, A.D., Schulz, F.K. (2005). Refi ning clinical diagnosis with likelihood ratios. The Lancet, 365, 1500–1505.

Grossman, J., Mackenzie, J.F. (2005). The randomized controlled trial. Gold standard, or merely standard? Perspectives in Biology and Medicine 48(4), 516–534.

Grzybowski, A. (2012). Matematyczne modele konfl iktu: wykłady z teorii gier i decyzji, Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.

Hájek, A. (2007). The reference class problem is your problem too. Synthese, 156, 563–585.

Haynes, B.R. (2002). What kind of evidence is it that Evidence-Based Medicine advocates want health care providers and consumers to pay attention to? BMC Health Services Research, 2(3).

Hitt, J. (2001). The Year in Ideas A to Z: Evidence-Based Medicine. Pobrane z: https://www.nytimes. com/2001/12/09/magazine/the-year-in-ideas-a-to-z-evidence-based-medicine.html [data dostępu: 18.09.2019].

Horwitz, I.R., Singer, H.B. (2017). Why evidence-based medicine failed in patient care and medicine-based evidence will succeed. Journal of Clinical Epidemiology, 84, 14–17.

Kahneman, D., Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, 47(2), 263–292.

Kahneman, D., Tversky, A. (1996). On the Reality of Cognitive Illusions. Psychological Review, 103(3), 582–591.

Kahneman, D. (2003). Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economics. American Economic Review, 93(5), 1449–1475.

Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media Rodzina.

Kestin, I. (2015). Statistics in medicine. Anaesthesia and Intensive Care Medicine, 16(4), 200–207.

Lehman, L.E. (1993). The Fisher, Neyman-Pearson Theories of Testing Hypotheses: One Theory or Two? Journal of the American Statistical Association, 88(424), 1242–1249.

Meyer, M. (2007). Herbert Simon i jego idea ograniczonej racjonalności. Decyzje, 7, 111–115.

Miles, A., Loughlin, M., Polychronis, A. (2008). Evidence-based healthcare, clinical knowledge and the rise of personalized medicine. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 14, 621–649.

Montgomery, A.A., Fahey, T. (2001). How do patients’ treatment preferences compare with those of clinicians? Quality in Health Care, 10, i39–i43.

Pauker, G.S., Kassirer, P.J. (1975). Therapeutic Decision Making: A Cost-Benefi t Analysis. The New England Journal of Medicine, 293, 229–234.

Pauker, G.S., Kassirer, P.J. (1980). The Threshold Approach To Clinical Decision Making. The New England Journal of Medicine, 302, 1109–1117.

Paul, R.J. (1938). President’s Address Clinical Epidemiology. The Journal of Clinical Investigations, 17(5), 539–541.

Perezgonzalez, D.J. (2015). Fisher, Neyman-Pearson or NHST? A tutorial for teaching data testing. Frontiers in psychology, 6, 223.

Polski Instytut EBM, (2003). Statut Fundacji „Polski Instytut Evidence Based Medicine”. Pobrane z: http://ebm.org.pl/show.php?aid=160889 [data dostępu: 18.09.2019].

Rawlins, D.M. (2018). Evidence-based medicine. Medicine, 46(7), 388–392.

Rosenberg, F.W., Lachin, M.J. (2016). Randomization in Clinical Trials. New Jersey: John Wiley & Sons.

Rutkiewicz, W. (2018). Normatywność i deskryptywność wnioskowania diagnostycznego w nurcie evidence-based medicine. Filozofi a Nauki, 3(103), 26, 79–98.

Rzepiński, T. (2009). Interpretacje pojęcia prawdopodobieństwa w sporze o randomizację. Nowiny Lekarskie, 78(5–6), 360–365.

Sackett, L.D. (2002). Clinical epidemiology: what, who, and whither. Journal of Clinical Epidemiology, 55, 1161–1166.

Sackett, L.D., Rosenberg, C.M.W. (1995). The need for evidence-based medicine. Journal of the Royal Society of Medicine, 88, 620–624.

Secchi, D. (2010). Extendable rationality. Understanding decision making in organizations. Nowy Jork: Springer.

Shortliffe, H.E., Buchanan, G.B. (1975). A model of inexact reasoning in medicine. Mathematical Biosciences, 23(3–4), 351–379.

Siddiqi, K., Lambert, L-M., Walley, J. (2003). Clinical diagnosis of sear-negative pulmonary tuberculosis in low-income countries: the current evidence. The Lancet. Infectious Diseases, 3, 288–296.

Stanovich, E.K. (2016). The Comprehensive Assessment of Rational Thinking. Educational Psychologist, 51(1), 23–34.

Stanovich, E.K., West, F.R. (2000). Individual differences in reasoning: Implications for the rationality debate? Behavioral and Brain Sciences, 23, 645–726.

Stupple, N.J.E., Ball, J.L. (2014). The intersection between Descriptivism and Meliorism in reasoning research: further proposals in support of soft normativism. Frontiers in psychology, 5, 1269.

Switzer, S.S., Horton, J.N. (2007). What Your Doctor Should Know About Statistics (but Perhaps Doesn’t…). Chance, 20(1), 17–21.

Thomas, L. (1980). Future Prospects for Basic Science in Medicine. Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences, 34(1), 21–41.

Tversky, A., Kahneman, D. (1974). Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases. Science, 185(4157), 1124–1131.

Tversky, A., Kahneman, D. (1983). Extensional vs Intuitive Reasoning. The Conjunction Fallacy in Probability Judgement. Psychological Review, 90(4), 293–315.

Tversky, A., Kahneman, D. (1986). Rational Choice and the Framing of Decisions. The Journal of Business, 59(4), S251–S278.

Tyszka, T. (2010). Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wennberg, E.J. (2010). Tracking Medicine. A researcher’s quest to understand health care. New York: Oxford University Press.

Westover, B.M., Westover, D.K., Bianchi, T.M. (2011). Signifi cance testing as perverse probabilistic reasoning. BMC Medicine, 9(20).

Williams, A.B. (2010). Perils of Evidence-Based Medicine. Perspectives in Biology and Medicine, 53(1), 106–120.

Wolf, M.F., Gruppen, D.L., Billi, E.J. (1985). Differential Diagnosis and the Competing-Hypotheses Heuristic. Journal of American Medical Association, 253(19), 2858–2862.

Wolff, G.J. (2006). Medical diagnosis as pattern recognition in a framework of information compression by multiple alignment, unifi cation and search. Decision Support Systems, 42(2), 608–625.

Wolter (2014). Powiastki fi lozofi czne. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Worall, J. (2007). Evidence in Medicine and Evidence-Based Medicine. Philosophy Compass, 2/6, 981–1022.

Wójtowicz, A. (2018). Jakie wnioski uznajemy za racjonalne? Wpływ prawdopodobieństwa apriorycznego na prawdopodobieństwo aposterioryczne. Decyzje, 29, 41–65.

Wojtowicz, A., Winkowski, J. (2018). Heuristics: Daniel Kahneman vs Gerd Gigerenzer. W: Hetmański, M. Rationality and Decision Making. From Normative Rules to Heuristics (253-277). Poznań: Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 111.

Wulff, R.H., Gøetzsche, C.P. (2005), Racjonalna diagnoza i leczenie. Wprowadzenie do medycyny wiarygodnej, czyli Evidence-Based Medicine. Łódź: AKTIS.

Vranas, M.B.P. (2000). Gigerenzer’s normative critique of Kahneman and Tversky. Cognition, 76, 179–193.
DOI: http://dx.doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.132

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


This journal provides immediate open access to its content under the Creative Commons BY 4.0 license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY 4.0 license.