Zjawisko ujemnej stopy dyskontowej w oparciu o behawioralną hipotezę cyklu życia Shefrina i Thalera

Marcin Palenik

Abstrakt


Zjawisko ujemnej stopy dyskontowej, a więc preferencji odroczenia w czasie korzystnych zdarzeń, jest zjawiskiem rzadkim, jak również mało zbadanym. Niniejszy artykuł koncentruje się na okolicznościach mogących istotnie zwiększyć częstotliwość występowania ujemnej stopy dyskontowej. Wyprowadzono w nim, a następnie zweryfikowano empirycznie hipotezy badawcze wynikające z teorii Behavioral Life-Cycle Hypothesis (BLCH) autorstwa Shefrina i Thalera.

Zgodnie z dwiema pierwszymi hipotezami, wysoki poziom aktualnego majątku oraz wysoki poziom dochodów są czynnikami sprzyjającymi występowaniu preferencji odroczenia dodatkowych środków pieniężnych. Dwie kolejne hipotezy odnosiły się do przyszłych dochodów. Jak pokazały badania, oczekiwany spadek dochodów wpływa na większą skłonność do odraczania dodatkowych środków pieniężnych. Natomiast oczekiwanie w przyszłości niedostatecznych dochodów w stosunku do wydatków, zachęcało badanych do odraczania części dochodów. Należy podkreślić, że nie badano chęci odroczenia konsumpcji, co jest zwykłym zjawiskiem oszczędzania, lecz odroczenia w czasie otrzymania środków pieniężnych. Taka postawa w ekonomii jest zazwyczaj całkowicie wykluczana.


Słowa kluczowe


dyskontowanie, ujemna stopa dyskontowa, odraczanie w czasie, Behavioral Life-Cycle Hypothesis, samokontrola

Pełny tekst / Download full text:

PDF

Bibliografia


Ariely, D., & Carmon, Z. (2000). Gestalt Characteristics of Experiences: The Defining Features of Summarized Events. Journal of Be havioral Decision Making, 13(2), 191-201.

Bech, M., & Malkhozov, A. (2016). How Have Central Banks Implemented Negative Policy Rates? Bank for International Settlements, Quarterly Review, March 2016.

Becker, G.S., & Mulligan, C.B. (1997). The Endogenous Determination of Time Preference. The Quarterly Journal of Economics, 112(3), 729-758.

Berndsen, M., & van der Pligt, J. (2001). Time is on my side: Optimism in intertemporal choice. Acta Psychologica, 108, 173-186.

Berns, G.S., Chappelow, J., Cekic, M., Zink, C.F., Pagnoni, G., & Martin-Skurski, M.E. (2006). Neurobiological substrates of dread. Science, 312, 754-75.

Böhm-Bawerk, E. (1889). Capital and interest. South Holland, Libertarian Press. 1970.

Chapman, G.B. (2000). Preferences for Improving and Declining Sequences of Health Outcomes. Journal of Behavioral Decision Making, 13, 203-218.

Chew, S.H., & Ho, J.L. (1994). Hope: An Empirical Study of Attitude toward the Timing of Uncertainty Resolution. Journal of Risk and Uncertainty, 8, 267-288.

De Winter, J.C.F., Kyriakidis, M., Dodou, D., & Happee, R. (2015). Using CrowdFlower to study the relationship between self-reported violations and traffic accidents. Proceedings of the 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE), 2518-2525.

Frederick, S., & Loewenstein, G. (2008). Conflicting motives in evaluations of sequences. Journal of Risk and Uncertainty, 37, 221-235.

Frederick, S., Loewenstein, G., & O’Donoghue, T. (2002). Time Discounting and Time Preference:

A Critical Review. Journal of Economic Literature, vol. XL, 351-401.

Gigliotti, G., & Sopher, B. (1997). Violations of present- value maximization in income choice. Theory and Decision, 43, 45-69.

Green, L., & Myerson, J. (1996). Exponential versus hyperbolic discounting of delayed outcomes: Risk and waiting time. American Zoologist, 36, 496-505.

Green, L., Myerson, J., Lichtman, D., Rosen, S., & Fry, A. (1996). Temporal discounting between delayed rewards: the role of age and income. Psychology and Aging, 11, 79-84.

Halevy, Y. (2008). Strotz Meets Allais: Diminishing Impatience and the Certainty Effect. American Economic Review, 98, 1145-1162.

Hardisty, D.J., Appelt, K.C., & Weber, E.U. (2013). Good or bad, we want it now: Fixed-cost present bias for gains and losses explains magnitude asymmetries in intertemporal choice. Journal of Behavioral Decision Making, 26, 348-361.

Hardisty, D., Frederick, S., & Weber, E.U. (2011). Dread looms larger than pleasurable anticipation. Praca nieopublikowana.

Harris, C.R. (2012). Feelings of dread and intertemporal choice. Journal of Behavioral Decision Making, 25, 13-28.

Hausman, J. (1979). Individual discount rates and the purchase and utilization of energy-using durables. The Bell Journal of Economics, 10, 33-54.

Hirshleifer, J. (1970). Investment, Interest and Capital. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Hsee, C.K., Abelson, R.P. & Salovey, P. (1991). The relative weighting of position and velocity in satisfaction. Psychological Science, 2, 263-266.

Johnson, M.W., & Bickel, W.K. (2002). Within-Subject Comparison of Real and Hypothetical Money Rewards in Delay Discounting. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 77, 129-46.

Keren, G., & Roelofsma, P. (1995). Immediacy and Certainty in Intertemporal Choice. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 63, 287-97.

Keynes, J.M. (1936). Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. 2011.

Kirby, K.N., & Herrnstein, R.J. (1995). Preference Reversalsdueto Myopic Discounting of Delayed Reward. Psychological Science, 6, 83-89.

Kittur, A., Chi, E.H., & Suh, B. (2008). Crowdsourcing user studies with Mechanical Turk. Proceedings of the 26th Annual CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, CHI 2009, 453-456. New York: ACM Press.

Koopmans, T. C. (1960). StationaryOrdinal Utility and Impatience. Econometrica, 28, 287–309.

Lahav, E., Benzion, U., & Shavit, T. (2010). Subjective time discount rates among teenagers and adults: Evidence from Israel. Journal of Socio-Economics, 39, 458-465.

Laibson, D. (1997). Golden Eggs and Hyperbolic Discounting. Quarterly Journal of Economics, 112, 443-77.

Loewenstein, G. (1987). Anticipation and the Valuation of Delayed Consumption. Economic Journal, 97, 666-684.

Loewenstein, G., & Elster, J. (1992). Choice Over Time. Russell Sage Foundation, New York.

Loewenstein, G., & Prelec, D. (1991). Negative Time Preference. American Economic Review, 81, 347-352.

Loewenstein, G., & Prelec, D. (1993). Preferences for sequences of outcomes. Psychological Review, 100, 91-108.

Loewenstein, G., & Sicherman, N. (1991). Do Workers Prefer Increasing Wage Profiles. Journal of Labor Economics, 9, 67-84.

Lovallo, D., & Kahneman, D. (2000). Living with Uncertainty: Attractiveness and Resolution Timing. Journal of Behavioral Decision Making, 13, 179-190.

Madden, G.J., Begotka, A.M., Raiff, B.R., & Kastern, L.L. (2003). Delay Discounting of Real and Hypothetical Rewards. Experimental and Clinical Psychopharmacology, 11, 139-45.

Mason, W., & Suri, S. (2012). Conducting behavioral research on Amazon’s Mechanical Turk. Behavior Research Methods, 44, 1-23.

Mazur, J. (1987). An Adjusting Procedure for Studying Delayed Reinforcement. W: Commons M.L., Mazur, J.E., Nevin, J.A. & Rachlin, H. (Eds). Quantitative Analysis of Behavior, vol. 5. The effect of delay and of intervening events on reinforcement value. Hillsdale, NJ, Erlbaum, 55-73.

McCreadie, R.M.C., Macdonald, C., & Ounis, I. (2010). Crowdsourcing a news query classifi cation dataset. In: M. Lease, V.Carvalho, & E. Yilmaz (Eds.), Proceedings of the ACM SIGIR 2010 Workshop on Crowdsourcing for Search Evaluation (CSE 2010) (31-38). Geneva, Switzerland. July 23.

Mitchell, S.H., & Wilson V.B. (2009). The subjective value of delayed and probabilistic outcomes:

Outcome size matters for gains but not for losses. Behavioral Processes, 83, 36-40.

O’Donoghue, T., & Rabin, M. (1999). Doing It Now or Later. American Economic Review, 89, 103-24.

Ostaszewski, P. (2007). Wartość wzmocnień odroczonych i niepewnych z perspektywy analizy zachowań. Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa.

Palenik, M. (2012). Kiedy może wystąpić ujemna stopa dyskontowa?. Decyzje, 18, 83-104.

Palenik, M. (2014). Atrakcyjność gier losowych a niechęć do ich odroczenia w czasie. Psychologia Ekonomiczna, 5, 64-79.

Parfi t, D. (1971). Personal Identity. Philosophical Review, 80, 3-27.

Read, D., & Powell, M. (2002). Reasons for Sequences Preferences. Journal of Behavioral Decision Making, 15, 433-460.

Sagristano, M.D., Trope, Y., & Liberman, N. (2002). Time-dependent gambling: Odds now, money later. Journal of Experimental Psychology: General, 131, 364-376.

Samuelson, P. (1937). A Note on Measurement of Utility. The Review of Economic Studies, 4, 155-161.

Senik, C. (2008). Is man doomed to progress? Journal of Economic Behavior & Organization, 68, 140-152.

Shefrin, H., & Thaler, R. (1988). The Behavioral Life-Cycle Hypothesis. Economic Inquiry, 25, 609-643.

Wang, M., Rieger, M.O., & Hens, T. (2016). How Time Preferences Differ: Evidence from 53 Countries. Journal of Economic Psychology, 52, 115-35.

Weatherly, J.N. (2012). Altering participants’ hypothetical annual income can alter their rates of discounting the same delayed monetary outcome. The Journal of General Psychology, 139, 42-54.

Weber, B.J., & Chapman, G.B. (2005). The Combined Effects of Risk and Time on Choice: Does Uncertainty Eliminate the Immediacy Effect? Does Delay Eliminate the Certainty Effect?. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 96, 104-118.
DOI: http://dx.doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.95

Refbacks

  • There are currently no refbacks.