O autorytecie epistemicznym ławy przysięgłych i twierdzeniu Condorceta

Mieszko Tałasiewicz

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest sformułowaniu pewnego modelu podejmowania decyzji przez grupę decydentów, ugruntowującego autorytet epistemiczny tej grupy w porównaniu z pojedynczym decydentem, konkurencyjnego wobec modeli, dla których zachodzi twierdzenie Condorceta (CJT) lub jakieś jego uogólnienie. Proponowany model opiera się na spostrzeżeniu, że niektórych założeń leżących u podstaw modeli, w których działa CJT, nie tylko nie da się spełnić, ale że w ogóle nie warto ich spełniać - a nawet wręcz warto ich nie spełniać. W zamian proponuje się inne założenia, lepiej odpowiadające ideałowi racjonalnej dyskusji. W szczególności odrzuca się założenie o jednakowym prawdopodobieństwie podjęcia trafnej decyzji przez każdego z decydentów i o niezależności podejmowania decyzji przez każdego z decydentów.


Słowa kluczowe


twierdzenie Condorceta, autorytet epistemiczny, ława przysięgłych, podejmowanie decyzji.

Pełny tekst / Download full text:

PDF

Bibliografia


Berg, S. (1993). Condorcet’s jury theorem, dependency among jurors. Social Choice and Welfare, 10, 87-95.

Lissowski, G. (2016). Epistemiczne decyzje zbiorowe. Decyzje, 26, 167-176.

Wójtowicz, A. (2016). O autorytecie deontycznym, epistemicznym i pożytkach płynących ze stosowania kalkulatora. Decyzje, 26, 177-186.
DOI: http://dx.doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.88

Refbacks

  • There are currently no refbacks.