Probabilistyczne metody podziału zbioru dóbr niepodzielnych

Marek Bożykowski

Abstrakt


Podział zbioru dóbr niepodzielnych w sytuacji, gdy rozdzielane dobra różnią się wartością, stwarza wyzwanie zapewnienia równości pomiędzy uczestnikami podziału. Jednym z najpopularniejszych sposobów na rozwiązanie tego problemu jest użycie loterii. W niniejszym artykule zaprezentowanych jest siedem wybranych procedur probabilistycznych: losowanie z rozkładu równomiernego, leksykografi czna procedura równych szans satysfakcji, procedura równych szans wyboru, core from random endowments, probabilistic serial, top trading cycles from equal division oraz procedura równych szans wyboru z nieskończenie dużym czynnikiem k. Niektóre z tych procedur zawsze prowadzą do tych samych rezultatów, co pewna inna procedura, są zatem wzajemnie równoważne. Ponadto artykuł przedstawia własności formalne tych procedur: porządkową optymalność, optymalność ex post oraz mocne i słabe wersje wolności od zazdrości, proporcjonalności, słuszności i odporności na indywidualne zachowania strategiczne.

Słowa kluczowe


sprawiedliwy podział, dobra niepodzielne, procedury probabilistyczne, procedura równych szans wyboru, probabilistic serial.

Pełny tekst / Download full text:

PDF

Bibliografia


Abdulkadiroğlu, A., Sönmez, T. (1998). Random serial dictatorship and the core from random endowments in house allocation problems. Econometrica, 66, 689-701.

Bogomolnaia, A., Moulin, H. (2001). A new solution to the random assignment problem. Journal of Economic Theory, 100, 295-328.

Bożykowski, M. (2011). Procedury podziału zbioru dóbr niepodzielnych z rekompensatami pieniężnymi. Decyzje, 15, 5-22.

Bożykowski, M. (2012). Problem podziału zbioru dóbr niepodzielnych w sytuacji nierównych uprawnień. Decyzje, 18, 25-47.

Brams, S.J., Taylor, A.D. (1996). Fair Division: From cake-cutting to dispute resolution. Cambridge: Cambridge University Press.

Foley, D.K. (1967). Resource allocation and the public sector. Yale Economic Essays, 7, 45-98.

Katta, A.K., Sethurman, J. (2006). A solution to the random assignment problem on the full preference domain. Journal of Economic Theory, 131, 231-250.

Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Media Rodzina.

Kahneman, D., Tversky, A. (1984). Choices, Values, and Frames. American Psychologist, 39, 341-350.

Kesten, O. (2006). Probabilistic Serial and Top Trading Cycles from Equal Division for the Random Assignment Problem. Carnegie Mellon University, artykuł niepublikowany.

Kesten, O. (2009). Why Do Popular Mechanisms Lack Effi ciency in Random Environments? Journal of Economic Theory, 144, 2209-2226.

Kuc, M. (2000). Analiza zasad sprawiedliwości Klemensa Szaniawskiego. Studia Socjologiczne, 1-2(156-157), 167-195.

Kuhn, H.W. (1967). On games of fair division. W: Shubik M. (red.) Essays in Mathematical Economics: In Honor of Oskar Morgenstern (s. 29-37). Princeton: Princeton University Press.

Lissowski, G. (1992). Probabilistyczny podział dóbr. Prakseologia, 3-4(116-117), 149-165.

Lissowski, G. (2006). Probabilistyczne zasady równości Klemensa Szaniawskiego. Decyzje, 6, 5-32

Lissowski, G. (2008). Zasady sprawiedliwego podziału dóbr. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Lissowski, G. (2013). Principles of Distributive Justice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, Opladen, Berlin, Toronto: Barbara Budrich Publishers.

Luce, R.D., Raiffa, H. (1964). Gry i decyzje. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Sandel, M.J. (2013). Czego nie można kupić za pieniądze. Kurhaus Publishing.

Shapley, L.S., Scarf, H. (1974). On Cores and Indivisibility. Journal of Mathematical Economics, 1, 23-37.

Szaniawski, K. (1966). O pojęciu podziału dóbr. Studia Filozofi czne, 2(45), 61-72.

Szaniawski, K. (1975). Formal analysis of evaluative concepts. International Social Science Journal, 3(27), 446-457.

Szaniawski, K. (1979). On formal aspects of distributive justice. W: Saarinen, E., Hilpinen, R., Provence Hintikka, M.B. (red.) Essays in Honour of Jaakko Hintikka on the Occasion of Fiftieth Birthday on January, 12, 1979 (s. 135-146). Dordecht: Reidel.

von Neumann, J., Morgenstern O. (1947). Theory of Games and Economic Behavior. Princeton: Princeton University Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.78

Refbacks

  • There are currently no refbacks.