Czy istnieje ogólna skłonność jednostki do ryzyka?

Tadeusz Tyszka, Artur Domurat

Abstrakt


W teorii decyzji zakłada się indywidualny stosunek decydenta do ryzyka. Chciałoby się zatem umieć określać (mierzyć) ten stosunek. Jednakże pomiar stosunku jednostki do ryzyka, dokonywany za pomocą różnych technik, okazuje się niezgodny. Pojawia się dalsze pytanie, czy stosunek do ryzyka u tej samej osoby jest taki sam, czy różny w rozmaitych sferach życia. Prezentowane badanie pokazuje, że stosunek ten jest zróżnicowany. Okazało się także, że skłonność do ryzyka, w zależności od dziedziny, różni takie grupy społeczno-demograficzne jak: grupy dochodowe, narodowe czy mężczyzn i kobiety.

Słowa kluczowe


ryzyko, stosunek do ryzyka.

Pełny tekst / Download full text:

PDF

Bibliografia


Battalio R.C., Kagel J.H., MacDonald D.N. (1985). Animals' choices over uncertain outcomes: some initial experimental results. "American Economic Review" 75 (4): 597−613.

Brockhaus R.H. (1980). Risk−taking propensity of entrepreneurs. "Academy of Management Journal" 23 (3): 509−520.

Busenitz L.W. (1999). Entrepreneurial risk and strategic decision making. "Journal of Applied Behavioral Science" 35: 325−341.

Byrnes J.P., Miller D.C., Schafer W.D. (1999). Gender differences in risk−taking: A metaanalysis. "Psychological Bulletin" 125 (3): 367−383.

Caraco, T. Blanckenhorn, W.U., Gregory G.M., Newman J.A., Recer G.M., Zwicker F.M. (1990). Risk−sensitivity: ambient temperature affects foraging choice. "Animal Behaviour" 39: 338−345.

Dulebohn J.H. (2002). An investigation of the determinants of investment risk behavior in employer−sponsored retirement plans. "Journal of Management" 28 (1): 3−26.

Eagly A.H. & Chaiken S. (1993). The psychology of attitudes. Fort Worth, TX: Harcourt Brace & Company.

Jackson D.N., Hourany L. & Vidmar N.J. (1972). A four−dimensional interpretation of risktaking. "Journal of Personality" 40: 483−501.

Kogan, N. & Wallach M.A. (1964). Risk−taking: A study in cognition and personality. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Lichtenstein S., Slovic P. (1971). Reversals of preference between bids and choices in gambling decisions. "Journal of Experimental Psychology" 89 (1): 46−55.

Luce R.D., Raiffa H. (1964). Gry i decyzje. Warszawa: PWN.

MacCrimmon K.R. & Wehrung D.A. (1990). Characteristics of risk taking executives. "Management Science" 36: 422−435.

Slovic P. (1962). Convergent validation of risk−taking measures. "Journal of Abnormal and Social Psychology" 65: 68−71.

Slovic P. (1975). Choice between equally valued alternatives. "Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance" 1: 280−287.

Varian H.R. (1992). Microeconomic analysis, 3rd edition. Nowy Jork: Norton and Company.

Warneryd K.E. (1996). Risk attitudes and risky behavior. "Journal of Economic Psychology" 17: 749−770.

Weigel R.H, Newman L.S. (1976). Increasing attitude−behavior correspondence by broadening the scope of the behavior measure. "Journal of Personality and Social Psychology" 33: 793−802.

Weber E.U., Blais A.R., Betz N.E. (2002). A domain−specific risk−attitude scale: Measuring risk perceptions and risk behaviors. "Journal of Behavioral Decision Making" 15: 263−290.

Zaleśkiewicz T. (2004, w druku). Przyjemność czy konieczność? Psychologia spostrzegania i podejmowania ryzyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Zakrzewska M. (1994). Analiza czynnikowa w budowaniu i sprawdzaniu modeli psychologicznych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


This journal provides immediate open access to its content under the Creative Commons BY 4.0 license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY 4.0 license.