Eliptyczne funkcje użyteczności i inne „wyrównane” funkcje użyteczności

Maria Ekes, Andrzej Wieczorek

Abstrakt


artykule opisujemy, w jaki sposób zwykle stosowane funkcje użyteczności można, przez operację „obcięcia”, doprowadzić do funkcji wyrównanej. Konkretny przykład dotyczy funkcji Cobba-Douglasa. Wprowadzamy też, jak się wydaje, nową klasę funkcji, nazwanych przez nas funkcjami eliptycznymi, które z definicji są funkcjami wyrównanymi.

Słowa kluczowe


funkcja (multifunkcja) popytu, funkcja użyteczności, funkcje Cobba-Douglasa, eliptyczne funkcje użyteczności, krzywe (powierzchnie) obojętności.

Pełny tekst / Download full text:

PDF

Bibliografia


Chipman, J. S. (red.). 1971. Preferences, Utility and Demand. Minnesota Symposium, Harcourt, Brace, Jovanovich.

Katzner, D.W. 1970. Static Demand Theory.

Scarf, H., Hansen, T. 1973. The Computation of Economic Equilibria. Yale University Press.

Theil, H. 1975. Theory and Measurement of Consumer Demand. North−Holland.

Thomas, R.L. 1987. Applied Demand Analysis. Longman.

Trockel, W. 1984. Market Demand: an Analysis of Large Economies with Non−Convex Preferences. Springer Verlag.

Wold, H. (with Jureen, L.). 1953. Demand Analysis. A Study in Econometrics. Wiley.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.