Większościowy system wyborczy: oczekiwania, ograniczenia, rozwiązania alternatywne

Jacek Haman

Abstrakt


Postulat reformy systemu wyborczego poprzez wprowadzenie wyborów większościowych jest od lat obecny w dyskursie publicznym. Wybory większościowe, w opinii ich zwolenników, mają z jednej strony wzmocnić pozycję wyborców, głosujących bezpośrednio na osoby, a nie partie, z drugiej zaś, poprzez doprowadzenie do powstania systemu dwupartyjnego, zwiększyć efektywność rządów, przy jednoczesnym zapewnieniu wyborcom realnej możliwości oceny programu rządowego przed wyborami i usunięcia niepopularnego rządu po końcu kadencji. Aby jednak możliwe było osiągnięcie tych celów, spełnione muszą być także inne przesłanki, umożliwiające wykrystalizowanie się efektywnego systemu dwupartyjnego; w przeciwnym przypadku system większościowy może skutkować niestabilnością polityczną i napięciami związanymi z nieadekwatną reprezentacją istotnych grup społecznych. Rozwiązaniem alternatywnym dla wprowadzenia wyborów większością względną w jednomandatowych okręgach wyborczych (tzw. FPTP) może być zastosowanie innych metod większościowych lub quasi-proporcjonalnych, które mając niektóre z zalet FPTP nie mają niektórych z jego wad.

Słowa kluczowe


system wyborczy, system partyjny, reguła Duvergera, struktura sporu politycznego.

Pełny tekst / Download full text:

PDF

Bibliografia


Bawn, K. 1993. German electoral law as social choice outcome. "American Journal of Political Science " 4.

Black, D. 1958. The theory of committees and elections. Cambridge: Cambridge University Press.

Cox, G. 1997. Making votes count. Cambridge: Cambridge University Press.

Duverger, M. 1954. Political parties. New York: Wiley.

Farrell, D.M. 2001. Electoral systems: A Comparative introduction. Basingstoke − New York, Palgrave.

Haman, J. 2003. Demokracja, Decyzje, Wybory. Warszawa, WN Scholar.

Janiszewski, J. 1982. System wyborczy RFN. Toruń, UMK.

Kamiński, M. 1997. Jak komuniści mogli zachować władzę w 1989 roku. Rzecz o (nie) kontrolowanej odwilży, sondażach opinii publicznej i ordynacji wyborczej. "Studia Socjologiczne" 2.

Lazarowicz R., Przystawa J. (red.), 1999. Otwarta księga. O jednomandatowe okręgi wyborcze. Wrocław, Wydawnictwo SPES.

Lijphart, A. 1984. Democracies. Patterns of majoritarian and consensus government in twenty−one countries. New Haven & London: Yale University Press.

Lijphart, A. 1999. Patterns of Democracy. Government forms and performance in thirty−six countries. New Haven & London: Yale University Press.

McKelvey, R. 1976. Intransitivities in Multidimensional Voting Bodies and Some Implication for the Agenda Contro. "Journal of Economic Theory" 30.

Morawiecki, M. 1999. Jak najlepiej wybierać posłów. W: Lazarowicz, Przystawa, s. 83−103.

Nohlen, D. 2004. Prawo wyborcze i system partyjny. Warszawa, WN Scholar.

Olszański, T. 2003. Wybory parlamentarne na Ukrainie 2002 r. Ukraiński parlamentaryzm po wyborach. "Prace Ośrodka Studiów Wschodnich" 8.

Plott, Ch. 1967. A Notion of Equilibrium and Its Possibility Under Majority Rule. "American Economic Review" 57.

Powell, G.B. 2000. Elections as instruments of democracy. Majoritarian and Proportional Visions. New Haven & London: Yale University Press.

Przewłocki, P. 2005. Single transferable vote (Pojedynczy głos przechodni). Monografia systemu wyborczego. Niepublikowana praca magisterska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Riker, W. 1982. Liberalism against populism. San Francisco, Freeman.

Shepsle, K.A., Bonchek M.S. 2001. Metody głosowania i systemy wyborcze. W: G. Lissowski (red.), Elementy teorii wyboru społecznego. Warszawa, WN Scholar.

Taagepera, R.B. Grofman, 1985. "Rethinking Duverger's law: Predicting the Effective Number of Parties in Plurality and PR Systems − parties minus issues equal one. "European Journal of Political Research" 13: 4.

Żukowski, A. 1997. Systemy wyborcze. Olsztyn, Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

Żukowski, T. 2004. Czas wielkich przeciągów. "Rzeczpospolita" 106.

Żukowski, T. 2004. Wszystko może się zmienić. "Rzeczpospolita" 155.

Żukowski, T. 2005. Gospodarka, moralność czy postkomunizm. "Rzeczpospolita" 162.

Żukowski, T. 1993. Polska scena polityczna w latach 1991−92 w świetle wyników wyborów: ciągłość i zmiany. W: S. Gebethner (red.), Polska scena polityczna a wybory. Warszawa, Wydawnictwo Fundacji Inicjatyw Społecznych "Polska w Europie".


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


This journal provides immediate open access to its content under the Creative Commons BY 4.0 license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY 4.0 license.