Wielokryterialne planowanie projektów

Tomasz Błaszczyk, Tadeusz Trzaskalik

Abstrakt


Celem niniejszej pracy jest prezentacja przykładów metod wielokryterialnych w kontekście ich zastosowań w procesach planowania projektów. Przegląd ten daje możliwość rozpoznania metod, które znajdują praktyczne zastosowania w optymalizacji planów projektów. Może również stanowić wskazówkę co do wyboru metody w przeprowadzanej analizie decyzyjnej.

Słowa kluczowe


planowanie projektu, wielokryterialne podejmowanie decyzji.

Pełny tekst / Download full text:

PDF

Bibliografia


Abu−Taleb M.F., Mareschal B. (1995), Water resources planning in the Middle East; application of the PROMETHEE V multicriteria method, European Journal of Operational Research 81, s. 500−512.

Al.−Harbi K.M.Al.−S. (2001), Application of the AHP in project management, International Journal of Project Management 19, s. 19−27.

Al Khalil M.I. (2002), Selecting the appropriate project delivery method using AHP, International Journal of Project Management 20, s. 469−474.

Al−Rashdan D., Al−Kloub B. Dean A., Al−Shemmeri T. (1999), Environmental impact assessment and ranking the environmental projects in Jordan, European Journal of Operational Research 118, s. 30−45.

Arikan F., Güngör Z. (2001), An application of fuzzy goal programming to a multiobjective project network problem, Fuzzy Sets and Systems 119, s. 49−58.

Badiru A.B., Pulat P.S. (1995), Comprehensive Project Management: Integrating Optimization models, Management Principles, and Computers, PRENTICE HALL PTR, Englewood Cliffs, New Jersey.

Blin M.−J. Tsoukiàs A. (2001), Contribution of Multi−criteria Methodology to Software Quality Evaluations, Software Quality Journal 9, s. 113−132.

Błaszczyk T. (2006), Metody wielokryterialne w planowaniu projektów, dysertacja doktorska, niepublikowana, Akademia Ekonomiczna w Katowicach.

De P., Dunne E.J., Ghosh J.B., Wells Ch.E. (1995), The discrete time−cost tradeoff problem revisited, European Journal of Operational Research 81, s. 225−238.

De Oliveira F., Volpi N.M.P., Sanquetta C.R. (2003), Goal programming in planning problem, Applied Mathematics and Computation 140, s. 165−178.

Dey P.K., Tabucanon M.T., Ongulana S.O. (1996), Petroleum pipeline construction planning: a conceptual framework, International Journal of Project Management 14, s. 231−240.

Dominiak C. (2000), Wielokryterialna procedura wspomagania wyboru wariantu inwestycyjnego w warunkach ryzyka, w: Trzaskalik T. (red.): Modelowanie preferencji a ryzyko '00, Katowice.

Ferrari P. (2003), A method for choosing from among alternative transportation projects, European Journal of Operational Research 150, s. 194−203.

Figueira J., Greco S., Ehrgott M. (red.) (2005) Multiple Criteria decision Analysis. State of the Art Surveys. Springer Science + Business Media Inc.

Goumas M.G., Lygerou V.A., Papayannakis L.E. (1999), Computational methods for planning and evaluating geothermal energy projects, Energy Policy 27, s. 147−154.

Graves S.B., Ringuest J.L. (2003), Models & methods for project selection, Kluwer AP.

Hwang H.−S. (2004), Web−based multi−attribute analysis model for engineering project evaluation, Computers and Industrial Enginnering 46, s. 669−678.

Ignasiak E. (red.) (2001), Badania Operacyjne, Wydanie trzecie zmienione, PWE, Warszawa.

Kearns G.S. (2004), A multi−objective, multi−criteria approach for evaluating IT investments: Results from two case studies, Information Resources Management Journal 17, s. 37−62.

Lai K.K., Liu S.L., Wang S. (2004), A method used for evaluating bids in the chinese construction industry, International Journal of Project Management 22, s. 193−201

Lee J. W., Kim S.H. (2000), Using analytic network process and goal programming for independent information system project selection, Computers & Operations Research 27, s. 367−382.

Lee J.W., Kim S.H. (2001), An integrated approach for interdependent information system project selection, International Journal of Project Management 19, s. 111−118.

Li Q., Sherali H.D. (2003), An approach for analyzing foreign direct investment projects with application to China's Tumen River area development, Computers and Operations Research 30, s. 1467−1485.

Mavrotas G., Diakoulaki D., Capros P. (2003), Combined MCDA−IP Approach for project selection in the electricity market, Annals of Operations Research 120, s. 159−170.

MIL−STD−498 (1995), źródło: http://www.pogner.demon.co.uk/mil_498/

Project Management Institute (2004) A guide to the project management body of knowledge: PMBOK Guide − 3rd ed. PMI Inc. Newtown Sqare.

Radasch D.K., Kwak N.K. (1998), An integrated mathematical programming model for offset planning, Computers and Operations Research 25, s. 1069−1083.

Raju K.S., Pillai C.R.S. (1999), Multicriterion decision making in performance evaluation of an irrigation system, European Journal of Operational Research 112, s. 479−489.

Remer D.S., Nieto A.P. (1995a), A compendium and comparison of 25 project evaluation techniques.

Part 1: Net present value and rate of return methods, International Journal of Production Economics 42, s. 79−96.

Remer D.S., Nieto A.P. (1995b), A compendium and comparison of 25 project evaluation techniques.

Part 2: Ratio, payback and accounting methods, International Journal of Production Economics 42, s. 101−129.

Richter R.: Management von Informatikprojekten v1.1.Institut für Angewandte Informatik und Formale Beschreibungsverfahren (AIFB). Universität Karlsruhe.

Santhanam R., Kyprasis J. (1995), A multiple criteria decision model for information system project selection, Computers & Operations Research 22, s. 807−817.

Steuer R.E. (1986) Multiple Criteria Optimization Theory: Computation and Appli cation. J. Wiley, New York.

Szwabowski J., Deszcz J. (2001), Metody wielokryterialnej analizy porównawczej. Podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań w budownictwie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Tavares L.V. (2002), A review of the contribution of Operational Research to Project Management, European Journal of Operational Research 136, s. 1−18.

Trzaskalik T. (2007), Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, PWE, Warszawa (w druku).

Trzaskalik T. (red.) (2006), Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym, PWE, Warszawa.

Wong E.T.T., Norman G., Flanagan R. (2000), A fuzzy stochastic technique for project selection, Construction Management and Economics 18, s. 407−414.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


This journal provides immediate open access to its content under the Creative Commons BY 4.0 license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY 4.0 license.