Ekonomia eksperymentalna: wprowadzenie i najnowsze badania

Tomasz Kopczewski, Marcin Malawski

Abstrakt


Artykuł jest wprowadzeniem do stosunkowo nowej i niezbyt znanej w Polsce dziedziny badań ekonomicznych – ekonomii eksperymentalnej. Przedstawiamy skrót historii rozwoju tej dyscypliny i najważniejsze obszary badań, opisujemy część najważniejszych wyników eksperymentów laboratoryjnych, wnioski z nich i znaczenie dla głównego nurtu ekonomii. Prezentujemy też kilka spośród eksperymentów przeprowadzonych w ramach seminarium z ekonomii eksperymentalnej na Uniwersytecie Warszawskim.

Pełny tekst / Download full text:

PDF

Bibliografia


Allais, Maurice. 1953. Le comportement de l'homme rationnel devant le risqué: critique des postulats et axioms de l'ecole americaine. "Econometrica" 21: 503−546.

Berg, Joyce, John Dickhaut i Kevin McCabe. 1995. Trust, Reciprocity, and Social History. "Games and Economic Behavior" 10: 122−142.

Bohdanowicz, Z. 2004. Gra "Power−to−Take". Zachowania destrukcyjne w ekonomii. "Ekonomia" Nr 16/2004. Warszawa.

Bosman, R., Heike Hennig−Schmidt i Frans van Winden. 2006. Exploring Group Decision Making in a Power−to−Take Experiment, "Experimental Economics" 9: 35−51.

Bosman, R. i Frans van Winden. 2002. Emotional Hazard in a Power−to−Take Experiment. "Economic Journal" 112: 147−69.

Chamberlin, Edward. 1948. An experimental imperfect market. "Journal of Political Economy" 56: 95−108.

Camerer, Colin. 2005. Behavioral Economics. "World Congress of the Econometric Society London" (August 2005): 18−24.

Cross, John. 1983. A theory of adaptive economic behavior. Cambridge University Press.

Czarnik, Szymon. 2007. Gry dystrybucyjne. "Decyzje", ten numer.

Duflo, E., Rema H. 2005. Monitoring Works: Getting Teachers to Come to School. NBER Working Paper.

Fehr, Ernst i Simon Gächter. 1999. Cooperation and Punishment in Public Goods Experiments. Institut fur Experimentelle Wirtschaftsforschung, Universität Zürich, Working Paper no.10.

Fehr, Ernst i Klaus Schmidt. 1999. A theory of fairness, competition, and cooperation. "Quarterly Journal of Economics" 114: 817−868.

Fischbacher, Urs. 2007. z−Tree: Zurich Toolbox for Ready−made Economic experiments. "Experimental Economics" 10( 2): 171−178.

Gode, Dhamanjay i Shyam Sunder. 1993. Allocative efficiency of markes with zero intelligence traders. "Journal of Political Economy" 101: 119−137.

Güth, Werner, Rolf Schmittberger i Bernd Schwartze. 1982. An experimental analysis of ultimatum Bargaining. "Journal of Economic Behavior and Organization" 3: 367−388.

Hardin, Garrett. 1968. The tragedy of the commons. "Science" 162: 1243−1248.

Joseph Henrich, Robert Boyd, Samuel Bowles, Colin Camerer, Ernst Fehr, Herbert Gintis, Richard McElreath, Michael Alvard, Abigail Barr, Jean Ensminger, Natalie Smith Henrich, Kim Hill, Francisco Gil−White, Michael Gurven, Frank W. Marlowe, John Q. Patton, David Tracer. "Economic man" in cross−cultural perspective: Behavioral experiments in 15 small−scale societies. "Behavioral and Brain Science" 28: 795−815. Cambridge University Press.

Kowal, P. 2005. Efektywne programowanie eksperymentów ekonomicznych. Praca magisterska Wydział Nauk Ekonomicznych UW. www.ekonomiaeksperymentalna.edu.pl.

Kopczewski, T., Matysiak M. 2008. Gift Exchange czy Penalty Exchange? Rynek pracy w Polsce (w przygotowaniu). www.ekonomiaeksperyemntalna.edu.pl

Kopczewski, Tomasz. 2003. Czy studia ekonomiczne obniżają kapitał społeczny. Podejście eksperymentalne. "Ekonomia" 11. Warszawa.

Kusztelak, P., Pogorzelski M. 2007. Teoria lokalizacji przestrzennej. Praca magisterska Wydział Nauk Ekonomicznych UW. www.ekonomiaeksperymentalna.edu.pl

Kahneman, Daniel i Amos Tversky. 1979. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. "Econometrica" 47: 263−291.

Ledyard, John. 1994. Public goods. Rozdział w: J. Kagel i A. Roth (red.), Handbook of experimental economics. Princeton, Princeton University Press.

Lichtenstein, Sarah i Paul Slovic. 1971. Reversal of preferences between bids and choices in gambling decisions. "Journal of Experimental Psychology" 89: 46−55.

Loomes, Graham i Robert Sugden. 1992. Regret theory: an alternative theory of rational choice under uncertainty. "Economic Journal" 92: 805−824.

Malawski, Marcin i Jaideep Roy. 2005. Gry przetargu ultymatywnego, "Decyzje" 3: 79−102.

von Neumann, John i Oskar Morgenstern. 1944. Theory of games and economic behavior. Princeton, Princeton University Press.

Plott, Charles i Vernon Smith. 1978. An experimental examination of two exchange institutions. "Review of Economic Studies" 45: 133−153.

Pruitt, Dean i Melvin Kimmel. 1977. Twenty years of experimental gaming: critique, synthesis and suggestions for the future. "Annual Review of Psychology" 28: 363−382.

Rosenthal, Robert. 1981. Games of perfect information, predatory pricing and the chain−store paradox. "Journal of Economic Theory" 25: 92−100.

Selten, Reinhard. 1967. Ein Marktexperiment. W: H. Sauermann (red.), Beiträge zur experimentellen Wirtschaftsforschung, tom 1, Tybinga, J.C. Mohr.

Smith, Vernon L. 1962. An experimental study of competitive market behavior. "Journal of Political Economy" 70: 111−137.

Smith, Vernon L. 1964. The effect of market organization on competitive equilibrium. "Quarterly Journal of Economics" 78: 181−201.

Smith, Vernon L. 1982. Markets as economizers of information: experimental analysis of the Hayek hypothesis. "Economic Inquiry" 20: 165−179.

Socha, M., Sztandar−Sztanderska, U. 2000. Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Suppes, Patrick i Richard C. Atkinson. 1960. Markov learning models for multiperson interaction. Stanford: Stanford University Press.

Strawiński, Paweł i Tomasz Kopczewski. 2008. Formowanie koalicji a racjonalność zachowań (w przygotowaniu). www.ekonomiaeksperyemntalna.edu.pl

Zaleśkiewicz, Tomasz i Anna Hełka. 2007. Trening współpracy/rywalizacji jako forma wpływu na zachowania ludzi w dwuosobowej grze zaufania. "Decyzje " 7: 83−104.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.