Wspólna wiedza: intuicje potoczne i ujęcie formalne

Izabella Anuszewska

Abstrakt


Celem tego artykułu jest przedstawienie pojęcia wiedzy wspólnej (common knowledge) w zakresie: od czysto intuicyjnych sformułowań do formalnych definicji. Pojęcie wiedzy wspólnej zostanie na wstępie przybliżone szeregiem przykładów. Następnie omówione zostanie podejście hierarchiczne – najpowszechniej stosowane do formalnego opisu wiedzy wspólnej. Jego dodatkową zaletą jest względna łatwość, z jaką poddaje się opisowi z wykorzystaniem precyzyjnego aparatu pojęciowego zaczerpniętego z logiki i nauk ścisłych. W dalszej części przedstawione zostało twierdzenie Aumanna – No Disagreement Theorem, które przyczyniło się w znacznym stopniu do zainteresowania pojęciem common knowledge ze strony badaczy z dziedziny nauk ekonomicznych, a następnie społecznych.
Na zakończenie artykułu zasygnalizowane zostały wybrane z rozlicznych zastosowań pojęcia wiedzy wspólnej, ze szczególnym uwzględnieniem teorii gier, jako „dyscypliny rodzimej” dla omawianego pojęcia. Mowa będzie o roli wiedzy wspólnej w standardowych technikach poszukiwania rozwiązania gry.

Słowa kluczowe


wiedza powszechna, wiedza wspólna, epistemologia interaktywna, teoria gier.

Pełny tekst / Download full text:

PDF

Bibliografia


Asheim, G.B., Dwufwenberg M. 1996. Admissibility and Common Knowledge. Tilburg University, Center for Economic Research. "Discussion Paper", 16.

Aumann, R.J. 1999. Interactive Epistemology I: Knowledge, "International Journal of Game Theory" 28: 263−300.

Aumann, R.J. 1976. Agreeing to Disagree. "The Annals of Statistics", vol. 4, Nr 6.

Chwe, M. 2001. Rational Ritual. Princeton University Press.

Coombs, C.H., Dawes, R.M., Tversky, A. 1977. Wprowadzenie do psychologii matematycznej. PWN. Fudenberg, D., Tirole, J. 1992. Game Theory. MIT Press.

Geanakopoulos, J. 1992. Common Knowledge. "Journal of Economic Perspectives", vol. 6, Nr 4

Halpern, J.Y. 1995. Reasoning About Knowledge: a Survey w: Gabbay, D. Hogger, C.J. Robinson, J.A. (red.) Handbook of Logic in Artificial Intelligence and Logic Programming, vol. 4.

Malawski, M., Wieczorek, A., Sosnowska, H. 2006. Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych. PWN.

Milgrom, P. An Axiomatic Characterization of Common Knowledge. "Econometrica", vol. 49, Nr 1.

Osborne, M.J., Rubinstein, A. 1994. A Course in Game Theory. MIT Press.

Straffin, P.D. "Teoria gier" Scholar, 2001

Vanderschraaf, P., Sillari, G. 2005. Common Knowledge, w: Zalta, E.N. (red.) "The Stanford Encyclopedia of Philosophy".

Woleński, J. 2005. Epistemologia. PWN.

Wooldridge, M., Jennings, N. 1995. Intelligent Agents: Theory and Practice. Knowledge Engineering Review vol. 10, Nr 2.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


This journal provides immediate open access to its content under the Creative Commons BY 4.0 license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY 4.0 license.