Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Decyzje?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Informacje dla Autorów: Zasady opracowania i publikacji materiałów w "Decyzjach":

  1. „Decyzje” publikują artykuły poświęcone problemom podejmowania decyzji, przede wszystkim ekonomicznych i społecznych. Teksty złożone w redakcji „Decyzji” nie mogą być w tym samym czasie rozpatrywane pod kątem ich publikacji w redakcjach innych czasopism wydawanych w języku polskim i nie mogą być opublikowane gdzie indziej wcześniej niż w „Decyzjach”. Prosimy o przysyłanie artykułów wyłącznie w postaci elektronicznej. Preferowany edytor: Microsoft Office Word. Tabele umieszczamy w tekście, natomiast rysunki na końcu artykułu. Do tekstu powinno być dołączone streszczenie zawierające 100-200 słów oraz pojęcia podstawowe, a także afiliacje i adres autora (faks, e-mail).
  2. Do tekstu powinno być dołączone streszczenie zawierające 100-200 słów oraz pojęcia podstawowe – obie rzeczy zarówno w języku polskim jak i angielskim; ponadto afiliacje i adres autora (faks, e-mail).
  3. Tytuły i podtytuły powinny być napisane małymi literami. Nowy akapit należy rozpoczynać od wcięcia. Tabele i wykresy, zamieszczone na osobnych kartkach, powinny być napisane wyraźnie, tak aby można było wykorzystać je przy opracowywaniu edytorskim maszynopisu.
  4. Prosimy, jeżeli jest to możliwe, o umieszczanie złożonych problemów technicznych (dowody twierdzeń itp.) w dodatkach na końcu artykułu
  5. W piśmie "Decyzje" obowiązuje styl edytorski według standardu APA VI (szczegółowe informacje do pobrania tutaj).
  6. Przypisy powinny być nieliczne, krótkie i umieszczone na końcu przed bibliografią.
  7. Teksty opiniowane będą przez dwóch anonimowych recenzentów, nie informowanych o personaliach autorów (czytaj więcej).
  8. Autorzy zachowują pełnię praw autorskich.