Tadeusz Tyszka

Tadeusz Tyszka
Akademia Leona Koźmińskiego, Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji, Polska