Decyzje


Baner

Intencję wydawania pisma DECYZJE określa w skrócie jego podtytuł Pismo poświęcone podejmowaniu decyzji w gospodarce i społeczeństwie. Wskazuje on dwa typy decyzji, które będą stanowić główny, choć nie wyłączny, przedmiot zainteresowania: decyzje ekonomiczne (podejmowane przez przedsiębiorców, inwestorów, decydentów w sektorze publicznym, konsumentów itd.) oraz decyzje społeczne (podejmowane przez wyborców, zgromadzenia przedstawicielskie przyjmujące bądź odrzucające wnioski czy ustawy, organy kolegialne itp.). W każdym przypadku, nawet wtedy, gdy analizowane będą decyzje podejmowane w konkretnych sprawach, zakładamy, że zostanie przedstawione ich teoretyczne uzasadnienie oraz zastosowana będzie odpowiednia metodologia.

Redakcja, złożona z przedstawicieli różnych ośrodków naukowych, ma nadzieję, że wydawanie pisma DECYZJE przyczyni się do integracji środowiska zajmującego się różnymi aspektami teorii decyzji i analizy procesów podejmowania decyzji. Zwracamy się do wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką o nadsyłanie maszynopisów oraz sugestii, wniosków i propozycji bezpośrednio na adres: decyzje@kozminski.edu.pl (patrz też w dziale Informacje dla Autorów). Więcej informacji na temat czasopisma można znaleźć w dziale O czasopiśmie.

Opublikowanie recenzowanego artykułu w piśmie Decyzje równoznaczne jest z przyznaniem 20 punktów za publikację naukową zgodnie z najnowszym wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN wersji papierowej: 1733-0092, ISSN wersji on-line: 2391-761X


Pismo DECYZJE wydawane jest przez Akademię Leona Koźmińskiego. Niniejsza strona stosuje politykę prywatności Akademii Leona Koźmińskiego (dowiedz się więcej).


No 33 (2020)

Spis treści

ARTYKUŁY

Magdalena Brzozowicz
PDF
5-24
Agata Sobków, Jakub Figol, Jakub Traczyk
PDF
25-54
Anna Macko
PDF
55-74
Łukasz Markiewicz, Marcin Czupryna, Elżbieta Kubińska
PDF
75-96

SYLWETKA

Ernst Fehr
Michał Krawczyk
PDF
97-104

TEKST LITERACKI

Ewangelia według św. Mateusza 25: 14-30. Komentarz:
Grzegorz Lissowski
PDF
105-112