Decyzje


Intencję wydawania pisma DECYZJE określa w skrócie jego podtytuł Pismo poświęcone podejmowaniu decyzji w gospodarce i społeczeństwie. Wskazuje on dwa typy decyzji, które będą stanowić główny, choć nie wyłączny, przedmiot zainteresowania: decyzje ekonomiczne (podejmowane przez przedsiębiorców, inwestorów, decydentów w sektorze publicznym, konsumentów itd.) oraz decyzje społeczne (podejmowane przez wyborców, zgromadzenia przedstawicielskie przyjmujące bądź odrzucające wnioski czy ustawy, organy kolegialne itp.). W każdym przypadku, nawet wtedy, gdy analizowane będą decyzje podejmowane w konkretnych sprawach, zakładamy, że zostanie przedstawione ich teoretyczne uzasadnienie oraz zastosowana będzie odpowiednia metodologia.

Redakcja, złożona z przedstawicieli różnych ośrodków naukowych, ma nadzieję, że wydawanie pisma DECYZJE przyczyni się do integracji środowiska zajmującego się różnymi aspektami teorii decyzji i analizy procesów podejmowania decyzji. Zwracamy się do wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką o nadsyłanie maszynopisów (patrz w dziale Informacje dla Autorów) oraz sugestii, wniosków i propozycji (adresy elektroniczne do redaktorów oraz więcej informacji na temat czasopisma w dziale Redakcja).

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych opublikowanym przez MNiSW w dniu 23 grudnia 2015r., za publikację w czasopiśmie DECYZJE przyznaje się 11 punktów.

Wydawca nie pobiera opłat od autorów w procesie redakcyjnym. Artykuły publikowane w DECYZJACH są dostępne online bez pobierania opłat oraz są udostępniane na zasadzie licencji Creative Commons https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/.

ISSN wersji papierowej: 1733-0092, ISSN wersji on-line: 2391-761X


No 26 (2016)

Spis treści

ARTYKUŁY

Katarzyna Idzikowska, Tadeusz Tyszka, Marcin Palenik, Piotr Zielonka
5-26
Katarzyna Abramczuk
27-57
Marek Bożykowski
PDF
59-107
Artur Domurat, Michał Białek
PDF
109-141

RECENZJA

Marek M. Kamiński - „Ordynacje większościowe i jow-y. Kompendium reformatora ordynacji wyborczej”
Wojciech Rafałowski
PDF
143-153

SYLWETKA

Richard H. Thaler
Łukasz Markiewicz
PDF
155-164

TEKST LITERACKI

Ostatni sędzia - John Grisham. Komentarze:
Grzegorz Lissowski, Anna Wójtowicz
PDF
165-186

WYDARZENIA

Sprawozdanie z konferencji SING12 - European Meeting on Game Theory 2016
Marcin Malawski
PDF
187-189

ZAPOWIEDZI

Zaproszenie na konferencję "Psychologia ekonomiczna"
x xx
PDF
191